Kansallinen suoraveloitus päättyy 31.1.2014. Palvelu tullaan korvaamaan e-laskulla ja suoramaksulla. Macister Isännöinnin ja Macister Pressin käyttäjät voivat siirtyä näihin palveluihin vuoden 2013 aikana.

suoraveloitukset päättyy

E-LASKUA suositellaan ensisijaisesti suoraveloituksen tilalle. E-laskua ja siihen liittyvää automaattista maksamista voivat käyttää kaikki kuluttajat, joilla on käytössään verkkopankki.

SUORAMAKSU on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, jotka eivät voi vastaanottaa e-laskuja. Käytännössä siis ne maksajat jotka eivät käytä verkkopankkia. Suoramaksussa laskuttaja toimittaa maksajalle laskun ja sen lisäksi laskun tiedot Finvoice-muodossa maksajan pankkiin. Pankki toteuttaa laskun tietojen perusteella tilisiirron asiakkaan puolesta asiakkaan antaman toimeksiannon mukaisesti.

Muuntopalvelu

Pankit tarjoavat kertaluonteista muuntopalvelua, jossa nykyiset suoraveloitettavat voidaan siirtää automaattisesti e-lasku- ja suoramaksupalveluasiakkaiksi. Muunnos voidaan suorittaa itselle sopivana ajankohtana 20.11.2013 mennessä. Tämä muutos ei edellytä maksajilta mitään toimenpiteitä, koska laskuttaja ja pankki huolehtivat muutoksesta.

Muuntopalvelua ei käytetä niihin suoraveloitusvaltuutuksiin, jotka laskuttaja on saanut yrityksiltä. Laskuttaja sopii näiden kanssa erikseen uudesta laskutustavasta.

Suoraveloitusten muuntoa edeltävät toimenpiteet

Ennen suoraveloitusten muuntoa laskuttajalla tulee olla valmius lähettää e-laskuja ja suoramaksuja kuluttaja-asiakkaille. Käytännössä tämä edellyttää että:

1)    Macister-ohjelma tukee e-laskua ja suoramaksua. Ohjelmistopäivitys tulossa syksyllä 2013.

2)    Käytössä pankkiyhteysohjelma kuten Macister Pankki tai vastaava, jossa on:

a)    Valmius lähettää Finvoice-standardin mukaisia e-lasku- ja suoramaksuaineistoja pankkiin. E-laskut ja suoramaksut lähetetään omilla laskutyyppikoodeillaan Finvoice 2.0 muodossa.

b)    Valmius noutaa ja käsitellä lähetettyjä aineistoja koskevat mahdolliset virhepalautesanomat. Pankki toimittaa virhepalautteen silloin, kun aineistoa ei voida toimittaa vastaanottajalle.

c)     Valmius lähettää laskuttajailmoitus pankkiin. Laskuttaja ilmoittaa pankeille tarjoavansa e-laskua ja/tai suoramaksua laskuttajailmoituksella. Laskuttajailmoitus luodaan Macister-ohjelmilla tai kolmannen osapuolen työkalun avulla.

d)    Valmius vastaanottaa e-laskun vastaanottoilmoituksia. Maksaja ilmaisee halunsa saada vastaisuudessa sähköisiä laskuja ja tieto kohdistetaan Macister-ohjelmiin.

Suoraveloitusten muunnon yleiskuvaus

  1. Laskuttajailmoituksen lähetys tai päivitys [Laskuttaja]
  2. Vastaanottoehdotusten muodostus [Laskuttaja]
  3. Maksajien tiedottaminen muutoksesta [Laskuttaja]
  4. Vastaanottoehdotusten lähetys pankkiin [Laskuttaja]
  5. Vastaanottoehdotusten käsittely pankissa [Pankki]
  6. Kahden kuukauden reagointiaika [Maksaja]
  7. Vastaanottoilmoitusten muodostus ja lähetys laskuttajalle [Pankki]
  8. Laskutustavan muutos Macister -ohjelmaan [Laskuttaja]