Macister Bank - bankprogram för betalningsförmedling och kontorapportering
Macister Bank - bankprogram till företag

Macister Bank är ett lättanvänt flerbanksprogram för företag under Windows och macOS operativsystemet. Betalningstransaktionerna och kontorapporteringen har aldrig varit såhär enkelt. Programmet är mycket användarvänligt och lätt att lära sig med ett modernt användargränssnitt.

Ladda demoversion

BANKPROGRAM MACISTER BANK – Ett förmånligt och effektivt flerbanksprogram

Är ditt nuvarande bankprogram dyrt eller krångligt att använda? Många av våra användare har sagt att så behöver det inte vara. Macisters betalningssystem används i företag och samhällen runt om i Finland. Ett bankprogram som är väl lämpat för bokföringsbyråer. Macisters bankprogram har stöd för nio bankgrupper och samtidigt är det möjligt att hantera flera företag.

BETALNINGSTRAFIKEN – Skicka betalningar till banken

Betalningar

Macister Bank kan skicka betalningar i hela SEPA-området på ett tillförlitligt och snabbt sätt. Gränssnittet är tydligt och konsekvent, oberoende via vilken bankgrupps konto betalningen sker.

Löner

Avsändningen av löner fungerar lika effektivt och smidigt som betalningarna. Den väsentliga skillnaden är att löneuppgifter inte identifieras på kontoutdraget, utan de visas som en klumpsumma.

Valutabetalningar

Valutabetalningar kan betalas till länder ytterom SEPA-området i olika valutor. Det är också möjligt att skriva ut ett betalningskvitto till mottagaren på engelska eller de två inhemska språken.

Valutakurser

För att stödja företag med handel utanför SEPA -regionen är det möjligt att hämta och uppdatera valutakurserna dagligen.

Betalningsbekräftelser

Betalningsbekräftelserna möjliggör en säker uppföljning där du vet om betalningarna har gått iväg eller förkastats pga olika felsituationer som till exempel på grund av att kontot saknar täckning.

Materialöverföring

Macister Bank kan importera betalningsfiler från olika ekonomiförvaltningssystem till betalning. Programmet kan konvertera gamla filformat till SEPA-format.

KONTORAPPORTERINGEN – Hämta material från banken till ekonomihanteringen

Saldon

För varje företag är informationen om deras likvida medel av största betydelse. Macister Bank uppdaterar alla saldon genom ett enda knapptryck. Programmet sparar all saldohistora och du kan granska slutårets eller föregående månads saldon. Datan kan enkelt flyttas till bland annat ett tabellhanteringsprogram.

Transaktionsutdrag

Transaktionsutdraget visar den senaste aktuella saldoinformation och dessutom en detaljerad fördelning av dagens kontohändelser. Detta är händigt ifall man vill snabbare följa med kontots penningtransaktioner.

Kontoutdrag

Kontoutdraget är en giltig och identifierande rapport för bokföringen angående alla kontohändelser. Innehållet är sparat på ens egen dator och gamla händelser kan bläddras senare vid behov.

Referensbetalningar

De avhämtade referensbetalningarna kan enkelt flyttas till ekonomiförvaltningens försäljningsreskontran och med en import kan alla öppna fakturor uppdateras som betalda. Detta sparar enormt mycket tid och pengar!

NÄTFAKTUROR – Ett enkelt sätt att ersätta pappersfakturorna

Använd nätfakturor

Är behandlingen av pappersfakturor mödosamt? Enligt oss behöver det inte vara så om du tar i bruk bankernas nätfakturatjänst. Detta påskyndar behandlingen av dina fakturor och minskar onödiga inmatningar. Du kan enkelt betala en inkommande nätfaktura och vid behov skriva ut en papperskopia till bokföringen.

Koppling till reskontran

Skapa en fil i ditt faktureringsprogram och läs in den i Macister Bank programmet för avsändning. Det är också möjligt att spara de mottagna nätfakturorna som en fil och överföra dem till köpreskontran.

Nätfakturabekräftelser

Med nätfakturornas returmeddelanden är det möjligt att följa avsändningen och kan på så sätt säkra att de når fram till mottagaren.

TEKNISK INFORMATION

Bankgrupper

 • Aktia Bank
 • Danske Bank
 • Handelsbanken
 • Nordea Bank
 • Andelsbanken
 • POP Bank
 • Sparbanken
 • OmaSP
 • S-Banken
 • Ålandsbanken

Många företag

 • Möjliggör användning av flera företag
 • Standardanvändningen innehåller ett företag men kan utökas med ett företag i gången
 • Till samma företag kan kopplas obegränsat antal bankkonton
 • Egna privata bankkonton kan också användas

Databasserver

Kan utvidgas med PostgreSQL databasserver som möjliggör att flera användare kan använda programmet samtidigt.

Till banken

 • SEPA betalningar
 • SEPA löner
 • Valutabetalningar
 • Nätfakturor
 • Nätfakturabilagor (Nordea)
 • Fakturerarmeddelande

Export

 • Automatisk behandling
 • Saldon (CSV)
 • Kontoutdrag (TITO, XML)
 • Referensbetalningar (KTL, XML)
 • Valutakurser (VK01, CSV)
 • Nätfakturor (Finvoice)
 • Nätfakturabekräftelser (XML)
 • Mottagningsmeddelanden (XML)

Import

 • Betalningar (XML pain.02/03, LM02, LM03, CSV)
 • Löner (XML pain.02/03, TS)
 • Valutabetalningar (XML pain.02/03, LUM2)
 • Nätfakturor (Finvoice)

Från banken

 • Saldon
 • Saldointyg (Nordea)
 • Transaktionsutdrag
 • Kontoutdrag
 • Referensbetalningar
 • Betalningsbekräftelser
 • Nätfakturor
 • Nätfakturabilagor
 • Nätfakturabekräftelser
 • Mottagningsmeddelanden
 • Valutakurser
 • Ansvarsförbindelser (Nordea)
 • Säkerheter (Nordea)

Automatisering

 • Hämta, importera och skicka iväg material via kommandoraden
 • Möjliggör automatisering via schemaläggaren i operativsystemet

Kontakt

 • TCP/IP Internet (bredband eller mobildata)
 • Web Services (WS) -avtal med bankerna

Säkerhet

 • Skyddad TLS-kontakt
 • PKI-bankcertifikat (Public Key Infrastructure)
 • Krypterad SQL-databas (AES-128)
 • Användarrättigheter
 • Dualitetsprincip vid betalning
 • Betalningsgodkännande
 • Användningen är skyddad med ett lösenord som användaren skapat
 • Automatisk granskning att vissa uppgifters giltighet
 • Betalningarna kan matas med hjälp av en bank streckkodsläsare

Språkversioner

 • Finska / Svenska

Operativsystem

 • Windows 8.1 eller nyare
 • Windows Server 2012 eller nyare
 • macOS 10.14 eller nyare