Förändringarna kommer att implementeras i flera steg under tredje till fjärde kvartalet 2023.

För att stödja tillhandahållandet av säkra tjänster och lösningar till sina kunder slutar Nordea stödja SHA1-certifikat och signaturer och ersätter det med SHA256 i Finlands Web Services -tjänsten. Nordea avslutar också stödet för TLS 1.0 och 1.1.

  • Mitten av oktober 2023 (exakt tid meddelas senare): SHA1-tjänsten slutar fungera.
  • Mitten av november 2023 (exakt tid kommer att meddelas): Inkommande webbtjänsterförfrågningar från klienter med SHA1-signaturer kommer att avvisas på SHA256.
  • Mitten av december 2023 (exakt tid meddelas senare): Nordea kommer att sluta stödja TLS 1.0 och 1.1 i den nya SHA256-tjänsten.

Denna förändring har beaktats i den nya versionen av Macister Bank 2023 som kommer att publiceras under hösten.