Handelsbanken har ingått avtal om att sälja sin SMF-verksamhet till Oma Säästöpankki (OmaSP). När förvärvet har slutförts överförs din kundrelation till OmaSP 1.9.2024. Bostadsaktiebolag omfattas inte av förvärvet. Konto- och betalningsrörelsetjänster för bostadsaktiebolag upphör i juni 2025.

Anslutningsavtalet för Web Services överförs till OmaSp. Användar-ID, certifikat och kanalnummer för Web Services -anslutningen förblir oförändrade. Ett certifikat som överförs från Handelsbanken kommer att fungera i OmaSp:s WS-kanal i högst sex (6) månader efter överföringshelgen.

Om du hanterar betalningstransaktioner för kunder som är hos Handelsbanken som tjänsteleverantör, observera att den nuvarande Web Services-anslutningen och/eller företagets internetbankavtal kommer att finnas kvar hos Handelsbanken och du kommer att behöva öppna en ny anslutning till OmaSp.

Gällande utgående betalningar ändras inte avtalets tjänst-ID (betalnings-ID). Observera att bankkontonummer och BIC kommer att ändras.

Leveransperioderna och dataformaten för kontoutdraget och inkommande referensbetalningar ändras inte. Transaktionsutdragets dataformat tas i bruk i materialöverföringen enligt OmaSP:s format.

Om ditt företag har ett nätfaktureringsavtal med Handelsbanken, förblir din nätfaktureringsadress oförändrad, men operatörskoden ändras (ITELFIHH).

Handelsbanken kan fortfarande hämta material i den gamla kanalen från fredagen den 30.8.2024 efter kl. 23.00 men före lördagen den 31.8.2024 kl. 04.00. Därefter ska materialet hämtas med OmaSP:s certifikat med det gamla Handelsbankenkontot.

Vi kommer att publicera en programuppdatering där denna förändring beaktas och vi kommer att berätta mer senare.

https://www.handelsbanken.fi/sv/omasp/smf-foretag-som-flyttar-over-till-oma-sparbank

https://www.omasp.fi/sv/foretagskunder-som-byter-bank