Danske Banks användare bör så snabbt som möjligt uppdatera Macister Bank programmet till den nyaste 2020.0.1 versionen före 9.6.2020 annars slutar kontakten till Danske Bank att upphöra. Denna ändring beror på certifikatändringar på Danske Banks sida.

Ladda ner uppdateringen från sidan https://www.macister.fi/sv/support/.